Przekłady
Przekład dosłowny:

I zobaczyłema innego1 potężnegoc posłańcab zstępującegod z niebae, odzianegof w obłokg. Nad głową (tego)3 miał tęczę2, jego twarzh była jak słońcei, jego nogi jak słupyj ogniak;

Przekład literacki:

I zobaczyłema innego1 potężnegoc aniołab zstępującegod z niebae, odzianegof w obłokg. Nad głową (tego)3 miał tęczę2, jego twarzh była jak słońcei, jego nogi jak słupyj ogniak;

Komentarz:

1 w BT nie występuje słowo "αλλον" [allon] - innego;
2 w TR nie występuje rodzajnik "η" [hē];
3 w TR nie występuje słowo "αυτου" [autou] - jego;

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
c mocy, silny;
d schodzić, zstępować;
e niebo, niebiosa;
f okrywać się, odziewać się;
g chmura, obłok;
h twarz, oblicze;
i słońce, światło słoneczne;
j filar, kolumna, wsparcie;
k ogień, pożar;