Przekłady

I zobaczyłem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok. Nad głową miał tęczę, jego twarz była jak słońce, jego nogi jak słupy ognia;