Przekłady

a w ręce miał1a rozwinięty3 mały zwój2b. I postawiłc prawą nogę na morzu4d, lewą zaś na ziemi5e.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "ειχεν" [eichen] - miał; w BT i N/A "εχων" [echōn] - mający;
2 w TR i N/A występuje lekcja "βιβλαριδιον" [biblaridion] - mały zwój - strong 974; w N/A "βιβλιον" [biblion] - zwój, dokument - strong 975;
3 w TR i BT występuje lekcja "ανεωγμενον" [aneōgmenon]; w N/A "ηνεωγμενον" [ēneōgmenon];
4 w TR występuje lekcja "την θαλασσαν" [tēn thalassan]; w BT i N/A "της θαλασσης" [tēs thalassēs];
5 w TR występuje lekcja "την γην" [tēn gēn]; w BT i N/A "της γης" [tēs gēs];

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <974> mały zwój, mały dokument;
c <5087> kłaść, umieszczać;
d <2281> morze, jezioro;
e <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;