Przekłady
Przekład dosłowny:

A głosa, który usłyszałem z niebab, znowu odzywa sięc do mnie: Idźd, weźe rozwinięty mały zwój3f, który jest w ręce posłańca5g stojącegoh na morzui i na lądziej.

Przekład literacki:

A głosa, który usłyszałem z niebab, znowu odzywa sięc do mnie: Idźd, weźe rozwinięty mały zwój3f, który jest w ręce anioła5g stojącegoh na morzui i na lądziej.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "λαλουσα" [lalousa]; w N/A "λαλουσαν" [lalousan];
2 w TR i BT występuje lekcja "λεγουσα" [legousa]; w N/A "λεγουσαν" [legousan];
3 w TR występuje lekcja "βιβλαριδιον" [biblaridion] - mały zwój - strong 974; w BT "βιβλιδαριον" [biblidarion] - mały zwój - strong 974; w N/A "βιβλιον" [biblion] - zwój, dokument - strong 975;
4 w TR i N/A występuje lekcja "ηνεωγμενον" [ēneōgmenon]; w BT "ανεωγμενον" [aneōgmenon];
5 w TR nie występuje rodzajnik "του" [tou];

Słowniki:

a głos, dźwięk, hałas;
b niebo, niebiosa;
c mówić, przemawiać;
d iść, odchodzić, zmierzać, być prowadzonym;
e przyjmować, odebierać, brać;
f mały zwój, mały dokument;
g posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
h stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;
i morze, jezioro;
j ziema, grunt, kraina;