Przekłady
Przekład dosłowny:

Poszedłem1a więc do posłańcab i mówię mu: Daj2c mi ten mały zwój3d. Wtedy on mi mówi: Weźe i zjedzf go; będzie gorzkig w twoim żołądkuh, ale w twoich ustachi będzie słodki niby miód.4

Przekład literacki:

Poszedłem1a więc do aniołab i mówi mu: Daj2c mi ten mały zwój3d. Wtedy on mi mówi: Weźe i zjedzf go; będzie gorzkig w twoim żołądkuh, ale w twoich ustachi będzie słodki niby miód.4

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "απηλθον" [apēlthon]; w N/A "απηλθα" [apēltha];
2 w TR występuje lekcja "δος" [dos] - daj; w BT i N/A "δουναι" [dounai] - dać;
3 w TR i N/A występuje lekcja "βιβλαριδιον" [biblaridion]; w BT "βιβλιδαριον" [biblidarion];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 119:103: O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, Słodsze niż miód dla ust moich; Księgi Jeremiasza 15:16: Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim imieniem jestem nazwany, Panie, Boże Zastępów; Księgi Ezechiela 2:8-9: Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co Ja mówię do ciebie! Nie bądź przekorny jak dom przekory! Otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję! A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi; Księgi Ezechiela 3:1-3: I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Zjedz to, co masz przed sobą; zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję! Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <565> odchodzić, przychodzić, powracać, wracać;
b <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
c <1325> dawać, zaproponować;
d <974> mały zwój, mały dokument;
e <2983> przyjmować, odebierać, brać;
f <2719> jeść, pożerać, obżerać, objadać;
g <4087> być gorzkim, gorszyć;
h <2836> żołądek, brzuch, łono;
i <4750> usta, paszcza, pysk;