Przekłady
Przekład dosłowny:

I danoa mi trzcinęb podobną do laskic i posłaniecd stałe1 mówiąc: Wstań2f i zmierzg przybytekh Boży i ołtarz oraz tych, którzy się w nim kłaniająi (Bogu).3

Przekład literacki:

I danoa mi trzcinęb podobną do laskic i aniołd stałe1 mówiąc: Wstań2f i zmierzg przybytekh Boży i ołtarz oraz tych, którzy się w nim kłaniająi (Bogu).3

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje lekcja "και ο αγγελος ειστηκει" [kai ho angelos eistēkei] - i zwiastun stał;
2 w TR i BT występuje lekcja "εγειραι" [egeirai] - wstań, podnieś się; w N/A "εγειρε" [egeire] - wstawaj, podnoś się;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Ezechiela 40:3 i 5: Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu; miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie (...) I oto mur otaczał od zewnątrz świątynię dookoła. A mąż ten miał w ręku pręt mierniczy na sześć łokci, liczonych po łokciu i dłoni; mierzył on nim szerokość ściany budynku, która wynosiła jeden pręt, a wysokość także jeden pręt; Księgi Ezechiela 42:15-20: A gdy dokończył pomiarów wewnętrznej części świątyni, wyprowadził mnie do bramy leżącej w kierunku wschodnim, i zrobił pomiary dokoła. Prętem mierniczym zmierzył stronę wschodnią: pięćset łokci prętem mierniczym. Potem zwrócił się I mierzył stronę północną: pięćset łokci prętem mierniczym. Potem zwrócił się ku stronie południowej i mierzył: pięćset łokci prętem mierniczym. Potem zwrócił się ku stronie zachodniej i mierzył: pięćset łokci prętem mierniczym. Robił pomiary z czterech stron. Dokoła był mur pięćset łokci długi i pięćset łokci szeroki; miał on oddzielać świątynię od tego, co pospolite; Księgi Zachariasza 2:5-6: Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był mąż ze sznurem mierniczym w ręku. I zapytałem go: Dokąd idziesz? Odpowiedział mi: Chcę przemierzyć Jeruzalem, aby zobaczyć, jaka jest jego szerokość i jaka jego długość. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1325> dawać, zaproponować;
b <2563> pióro, trzcina;
c <4464> laska, berło;
d <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
e <2476> stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;
f <1453> wzbudzać, podnosić, budzić, wznosić;
g <3354> mierzyć, szacować;
h <3485> świątynia, przybytek, sanktuarium;
i <4352> kłaniać, czcić, wielbić, uwielbiać;