Przekłady

I zostałc na niebied pokazanyc wielkib znaka: Kobietae odzianaf w słońceg, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniech z dwunastu gwiazd;1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 3:15: I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę; I Księgi Mojżeszowej 37:9: Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen: oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się; Pieśń nad Pieśniami 6:10: Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak hufce waleczne? (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a znak, cud, wskaznaie;
b wielki, potężny;
c ukazać, uczynić widocznym, pojawić się, zobaczyć;
d niebo, niebiosa;
e kobieta, żona, pani;
f okrywać się, odziewać się;
g słońce, światło słoneczne;
h korona, wieniec;