Przekłady

I zostałc na niebied pokazanyc wielkib znaka: Kobietae odzianaf w słońceg, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniech z dwunastu gwiazd;1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 3:15: I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę; I Księgi Mojżeszowej 37:9: Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen: oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się; Pieśń nad Pieśniami 6:10: Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak hufce waleczne? (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4592> znak, cud, wskaznaie;
b <3173> wielki, potężny;
c <3700> ukazać, uczynić widocznym, pojawić się, zobaczyć;
d <3772> niebo, niebiosa;
e <1135> kobieta, żona, pani;
f <4016> okrywać się, odziewać się;
g <2246> słońce, światło słoneczne;
h <4735> korona, wieniec;