Przekłady
Przekład dosłowny:

I usłyszałem donośnyb głosa w niebiec1: Teraz nastało zbawienied i moce, i Królestwo Boga naszego oraz władzaf Jego Pomazańcag, gdyż zrzucony został2h oskarżyciel3i naszych bracij, który dniem i nocą oskarżak ich4 przedl naszym Bogiem.5

Przekład literacki:

I usłyszałem donośnyb głosa w niebiec1: Teraz nastało zbawienied i moce, i Królestwo Boga naszego oraz władzaf Jego Chrystusag, gdyż zrzucony został2h oskarżyciel3i naszych bracij, który dniem i nocą oskarżak ich4 przedl naszym Bogiem.5

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "λεγουσαν εν τω ουρανω" [legousan en tō ouranō] - mówiący w niebie; w BT i N/A "εν τω ουρανω λεγουσαν" [en tō ouranō legousan] - w niebie mówiący;
2 w TR występuje lekcja "κατεβληθη" [kateblēthē] - został zrzucony, został zrzucony w dół - strong 2598; w BT i N/A "εβληθη" [eblēthē] - został wyrzucony - strong 906;
3 w TR i BT występuje lekcja "κατηγορος" [katēgoros]; w N/A "κατηγωρ" [katēgōr];
4 w TR i BT występuje lekcja "αυτων" [autōn]; w N/A "αυτους" [autous];
5 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Joba 1:9-11: Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył?; Księgi Zachariasza 3:1: Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <5456> głos, dźwięk, hałas;
b <3173> wielki, potężny;
c <3772> niebo, niebiosa;
d <4991> wyzwolenie, zbawienie;
e <1411> dzieło mocycud;
f <1849> władza, autorytet, prawo, waga;
g <5547> PomazaniecNamaszczony; Termin, którym określano zazwyczaj królów, kapłanów-lewitów i proroków, ale także zapowiedzianego przez Boga Zbawiciela; W języku hebr. "מָשִׁ֫יחַ" [Masziasz] - NamaszczonyMesjasz
h <2598> powalać, rzucać w dół, obalać;
i <2725> oskarżyciel, prokurator;
j <80> brat, osoba bliska; brat w sensie rodzinnym i duchowym. Słowo można tłumaczyć - "z jednego łona";
k <2723> oskarżać, opłacać, ścigać;
l <1799> w obecności, przed obliczem, wobec;