Przekłady

I urodziłaa Synab, mężczyznę1, który wszystkie narodye mac paśćd żelazną laskąf, a jej Dzieckoh zostało porwaneg do Boga i (do)2 Jego tronui.3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "αρρενα" [arrena]; w N/A "αρσεν" [arsen];
2 w TR nie występuje słowo "προς" [pros] - do;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 2:9: Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane; Księgi Izajasza 7:14: Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel; Księgi Izajasza 66:7: Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a rodzić, nosić;
b syn, potomek;
c zmierzać, mieć nastąpić, być blisko, zapowiadać się;
d wykonywać funkcje pasterza, pasterzować, paść;
e naródpoganinpokolenieród;
f laska, berło;
g porwać, zabrac, wyrwać, uzyskiwać przez rozbój;
h dziecko, potomek;
i tron, fotel, siedzenie;