Przekłady
Przekład dosłowny:

I zrzucony została wielkic smokb, wąż starodawnyd, zwanye oszczercąf i szatanem1g, który zwodzih cały zamieszkałyi świat — zrzucony została na ziemięj, a z nim zrzuceni zostalia jego posłańcyk.2

Przekład literacki:

I zrzucony została wielkic smokb, wąż starodawnyd, zwanye diabłemf i szatanem1g, który zwodzih cały zamieszkałyi świat — zrzucony została na ziemięj, a z nim zrzuceni zostalia jego aniołowiek.2

Komentarz:

1 w BT nie występuje rodzajnik "ο" [ho];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 3:1: A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?; Księgi Izajasza 14:12: O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a rzucać, zrzucać;
b smok, ogromny wąż;
c wielki, potężny;
d starożytny, dawny, prymitywny;
e wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
f oszczerca, oskarżyciel, oczerniający;
g szatan; Hebr. "שָׂטָן" (Satan) - przeciwnik;
h zwodzić, wprowadzać w błąd, błądzić;
i zamieszkały świat, świat;
j ziema, grunt, kraina;
k posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością;