Przekłady

I pokłonili sięa smokowi1b, który2 dał3c władzę4d zwierzęciue, pokłonili sięa też zwierzęciu5e, mówiąc: Kto jest podobny do zwierzęciae (i)6 kto jest w stanie7f podjąć przeciwg niemu walkęg?8

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "τον δρακοντα" [ton drakonta]; w BT i N/A "τω δρακοντι" [tō drakonti];
2 w TR występuje lekcja "ος" [hos] - który - strong 3739; w BT "τω" [tō] - (ten) - strong 3588; w N/A "οτι" [hoti] - że - strong 3754;
3 w TR i N/A występuje lekcja "εδωκεν" [edōken] - dał; w BT "δεδωκοτι" [dedōkoti] - któremu dano;
4 w TR nie występuje rodzajnik "την" [tēn];
5 w TR występuje lekcja "το θηριον" [to thērion]; w BT i N/A "τω θηριω" [tō thēriō];
6 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
7 w TR i N/A występuje lekcja "δυναται" [dynatai] - może - strong 1410; w N/A "δυνατος" [dynatos] - mocny - strong 1415;
8 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Daniela 9:27: I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia; Księgi Daniela 11:31: A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbeszczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4352> kłaniać, czcić, wielbić, uwielbiać;
b <1404> smok, ogromny wąż;
c <1325> dawać, zaproponować;
d <1849> władza, autorytet, prawo, waga;
e <2342> bestia, zwierzę;
f <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
g <4170> wojować, prowadzić walkę;