Przekłady

I zobaczyłema, a otob Baranek1c stał2d na górzee Syjonf, a z Nim (liczba)3 sto czterdzieści4 cztery tysiące tych, którzy mająg na czole wypisane (Jego imięh i)5 imięh Jego Ojcaj.6

Komentarz:

1 w TR nie występuje rodzajnik "το" [to];
2 w TR i BT występuje lekcja "εστηκος" [hestēkos]; w N/A "εστος" [hestos];
3 w TR i N/A nie występuje słowo "αριθμος" [arithmos] - liczba;
4 w TR i BT występuje lekcja "τεσσαρακοντα" [tessarakonta]; w N/A "τεσσερακοντα" [tesserakonta];
5 w TR nie występuje lekcja "αυτου και το ονομα" [autou kai to onoma] - Jego i imię;
6 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 2:6: Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej; Księgi Ezechiela 9:4: I rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <2400> patrz! oto! spójrz! popatrz!;
c <721> baranek, jagnię;
d <2476> stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;
e <3735> góra, wzniesienie;
f <4622> Syjon; Hebr. "צִיָּה" [Sijah] - wysoki; Pierwotnie południowo-wschodnie wzgórze w Jerozolimie, na której znajdowała się świątynia;
g <2192> mieć, posiadać;
h <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
i <3962> ojciec, przodek;