Przekłady

A dym ich mękia unosi sięb na wiekic wiekówc1 i nie mająd wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy kłaniają sięe zwierzęciuf i jego posągowig, ani nikt, kto przyjmujeh znamięi jego imieniaj.2

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "αναβαινει εις αιωνας αιωνων" [anabainei eis aiōnas aiōnōn] - wstępuje na wieki wieków, unosi się na wieki wieków; w N/A "εις αιωνας αιωνων αναβαινει" [eis aiōnas aiōnōn anabainei] - na wieki wieków wstępuje, na wieki wieków unosi się;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 34:10: Ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie, jego dym wznosić się będzie zawsze; z pokolenia w pokolenie będzie pustynią, po wiek wieków nikt nie będzie nią chodził. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <929> męczarnia, tortura, męka;
b <305> wchodzić, wstępować;
c <165> wiek, cykl czasu;
d <2192> mieć, posiadać;
e <4352> kłaniać, czcić, wielbić, uwielbiać;
f <2342> bestia, zwierzę;
g <1504> obraz, podobieństwo, wizerunek;
h <2983> przyjmować, odebierać, brać;
i <5480> piętno, znamię, rzeźba, wytwór, pieczęć, znak, coś wyrytego;
j <3686> imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;