Przekłady
Przekład dosłowny:

I zobaczyłema na niebiec inny znakb, wielkid i zdumiewającye: siedmiu posłańcówf trzymag siedem ostatnichi klęskh, gdyż w nich dopełnia sięj wzburzeniek Boga.1

Przekład literacki:

I zobaczyłema na niebiec inny znakb, wielkid i zdumiewającye: siedmiu aniołówf trzymag siedem ostatnichi klęskh, gdyż w nich dopełnia sięj wzburzeniek Boga.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 26:21: A jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <4592> znak, cud, wskaznaie;
c <3772> niebo, niebiosa;
d <3173> wielki, potężny;
e <2298> niezwykłe, dziwne, zadziwijące, cudowne;
f <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
g <2192> mieć, posiadać;
h <4127> cios, raz, chłosta;
i <2078> ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;
j <5055> kończyć, dokonywać, placić cło;
k <2372> szał, wybuch namiętności, gniew, rozdrażnienie, furia;