Przekłady
Przekład dosłowny:

I zobaczyłema na niebiec inny znakb, wielkid i zdumiewającye: siedmiu posłańcówf trzymag siedem ostatnichi klęskh, gdyż w nich dopełnia sięj wzburzeniek Boga.1

Przekład literacki:

I zobaczyłema na niebiec inny znakb, wielkid i zdumiewającye: siedmiu aniołówf trzymag siedem ostatnichi klęskh, gdyż w nich dopełnia sięj wzburzeniek Boga.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do III Księgi Mojżeszowej 26:21: A jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b znak, cud, wskaznaie;
c niebo, niebiosa;
d wielki, potężny;
e niezwykłe, dziwme, zadziwijące, cudowne;
f posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
g mieć, posiadać;
h cios, raz, chłosta;
i ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;
j kończyć, dokonywać, placić cło;
k szał, wybuch namiętności, gniew, rozdrażnienie, furia;