Przekłady
Przekład dosłowny:

I usłyszałem donośnyb głosa1 mówiący ze świątynic do siedmiu posłańcówd: Idźciee i wylejcie2f na ziemięi (siedem)3 czaszg Bożego wzburzeniah.4

Przekład literacki:

I usłyszałem donośnyb głosa1 mówiący ze świątynic do siedmiu aniołówd: Idźciee i wylejcie2f na ziemięi (siedem)3 czaszg Bożego wzburzeniah.4

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "φωνης μεγαλης" [fōnēs megalēs] - głos wielki; w N/A "μεγαλης φωνης" [megalēs fōnēs] - wielki głos;
2 w TR i BT występuje lekcja "εκχεατε" [ekcheate] - wylejcie; w N/A "εκχεετε" [ekcheete] - wylewajcie;
3 w TR nie występuje słowo "επτα" [epta] - siedem;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 69:25: Wylej na nich zapalczywość swoją, Niech dosięgnie ich żar gniewu twego!; Księgi Izajasza 66:6: Słuchaj! Wrzawa z miasta! Słuchaj! Wrzawa z świątyni! Słuchaj! To Pan oddaje swoim nieprzyjaciołom należną im zapłatę; Księgi Jeremiasza 10:25: Wylej swoją zawziętość na narody, które cię nie znają, i na plemiona, które nie wzywają twojego imienia, gdyż pożarły Jakuba, zniszczyły go i spustoszyły jego niwę; Księgi Ezechiela 22:31: Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę— mówi Wszechmocny Pan; Księgi Sofoniasza 3:8: Dlatego oczekujcie dnia — mówi Pan — w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <5456> głos, dźwięk, hałas;
b <3173> wielki, potężny;
c <3485> świątynia, przybytek, sanktuarium;
d <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
e <5217> iść, odchodzić, zmierzać, być prowadzonym;
f <1632> wylać, rozsypać;
g <5357> czasza, płytka miska;
h <2372> szał, wybuch namiętności, gniew, rozdrażnienie, furia;
i <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;