Przekłady
Przekład dosłowny:

I przyszedła jeden z siedmiu posłańcówb mającychc siedem czaszd i tak się do mnie1 odezwałe: Chodźf, ukażęg ci sądh nad wielkąj nierządnicąi, która siedzik nad wielu3 wodami2,4

Przekład literacki:

I przyszedła jeden z siedmiu aniołówb mającychc siedem czaszd i tak się do mnie1 odezwałe: Chodźf, ukażęg ci sądh nad wielkąj nierządnicąi, która siedzik nad wielu3 wodami2,4

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "μοι" [moi] - mi;
2 w N/A nie występuje rodzajnik "των" [tōn];
3 w N/A nie występuje rodzajnik "των" [tōn];
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Jeremiasza 51:13: Ty, co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres; nić twojego żywota przecięta. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a przychodzić, chodzić;
b posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
c mieć, posiadać;
d czasza, płytka miska;
e mówić, przemawiać;
f przychodzić, chodzić, być obecnym;
g pokazywać, prezentować, ukazywać;
h wyrok, sąd, proces;
i nierządnica, prostytutka, wszetecznica;
j wielki, potężny;
k siedzieć, rezydować, mieć miejsce;