Przekłady

A1 po tych (wydarzeniach) zobaczyłema innego aniołab zstępującegoc z niebad, mającegoe wielkąg władzęf — a od jego chwałyj rozjaśniła sięi ziemiah.2

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Ezechiela 43:2: A oto chwała Boga izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od jego chwały. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
c schodzić, zstępować;
d niebo, niebiosa;
e mieć, posiadać;
f władza, autorytet, prawo, waga;
g wielki, potężny;
h ziema, grunt, kraina;
i świecić, oświecić, wydobywać na światło, ujawniać, uwidaczniać;
j chwała, sława, honor, splendor;