Przekłady

I zawołała 1 potężnym2b głosemc wielkim3d: Upadłe, upadł4e Wielkid Babilonf i stał się siedzibą demonów5g i kryjówkąh wszelkiego duchai nieczystego, kryjówkąg wszelkiego ptactwa nieczystego, (kryjówką wszelkiego zwierzęcia nieczystego)6 i ohydnegoj,7

Komentarz:

1 w BT nie występuje słowo "εν" [en] - w;
2 w TR występuje lekcja "ισχυι" [ischyi] - sile - strong 2479; w BT i N/A "ισχυρα" [ischyra] - mocy, sile - strong 2478;
3 w BT i N/A nie występuje słowo "μεγαλη" [megalē] - wielkiego;
4 w BT nie występuje słowo "επεσεν" [epesen] - upadł;
5 w TR i BT występuje lekcja "δαιμονων" [daimonōn]; w N/A "δαιμονιων" [daimoniōn];
6 w N/A 28 w wariancie występuje słowo "και φυλακη παντος θηριου ακαθαρτου" [kai fylakē pantos thēriou akathartou] - i strażnicy każdego nieczystego; Lekcja nie występuje w TR i BT;
7 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 21:9: I oto tu nadchodzi oddział jeźdźców, zaprzęgi konne. I odezwał się głos: Upadł, upadł Babilon i wszystkie posągi jego bogów potrzaskane na ziemi; Księgi Jeremiasza 13:21: Co powiesz na to, gdy ustanowią nad tobą zwierzchnikami tych, których przyzwyczaiłeś do tego, że byli ci kochankami? Czy nie ogarną cię bóle jak kobietę rodzącą?; Księgi Jeremiasza 34:11: Lecz potem cofnęli swoją zgodę i ściągnęli z powrotem niewolników i niewolnice, których wypuścili na wolność, i zmusili ich do służby jako niewolników i niewolnice; Księgi Jeremiasza 50:39: Dlatego osiądą tam dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie; i już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia; Księgi Jeremiasza 51:8 i 37: Babilon padł znienacka i został rozbity. Biadajcie nad nim, weźcie balsamu na jego ból, może da się go uleczyć (...) I stanie się Babilon kupą gruzów, siedliskiem szakali, miejscem grozy i gwizdania, bez mieszkańców. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2896> głośno krzyczeć, wrzeszczeć;
b <2479> siła, moc, potęga;
c <5456> głos, dźwięk, hałas;
d <3173> wielki, potężny;
e <4098> padać, upadać;
f <897> Babilon - miasto położone nad Eufratem, 80 km na południe od dzisiejszego Bagdadu. Babilon został. założony przez Nimroda - najsławniejszego myśliwego. Później stał się stolicą Babilonii i imperium babilońskiego;
g <1142> demon, zły duch;
h <5438> strażnica, więzienie;
i <4151> duchwiatr;
j <3404> nienawidzić, brzydzić się, nie kochać, nie szanować;