Przekłady

A po tych (wydarzeniach) usłyszałem (jakby) donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała i cześć, i moc (należy do) naszego Pana Boga,