Przekłady

A1 po tych (wydarzeniach) usłyszałem (jakby)2 donośnyb głosa licznego3 tłumu w niebiec, który mówi4: Allelujad! Zbawieniee i chwałaf i cześćg, i moch5 (należy do) naszego Pana6i Boga7,8

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w TR nie występuje słowo "ως" [hōs] - jak;
3 w TR występuje lekcja "οχλου πολλου μεγαλην" [ochlou pollou megalēn] - tłumu wielkiego wielki; w BT i N/A "μεγαλην οχλου πολλου" [megalēn ochlou pollou] - wielki tłum wielkiego;
4 w TR występuje lekcja "λεγοντος" [legontos]; w BT i N/A "λεγοντων" [legontōn];
5 w TR występuje lekcja "δοξα και η τιμη και η δυναμις" [doksa kai hē timē kai hē dynamis] - chwała, i szacunek i moc, chwała, i zaszczyt i moc; w BT "δυναμις και η δοξα" [dynamis kai hē doksa] - moc i chwała; w N/A "δοξα και η δυναμις" [doksa kai hē dynamis] - chwała i moc;
6 w BT i N/A nie występuje słowo "κυριω" [kyriō] - Pana;
7 w TR występuje lekcja "τω θεω" [tō theō]; w BT i N/A "του θεου" [tou theou];
8 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Kronik 29:12: Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym; Psalmu 106:1: Alleluja. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!; Psalmu 150:1: Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.; Księgi Jeremiasza 51:48: Wtedy wykrzykiwać będzie radośnie nad Babilonem niebo i ziemia, i wszystko, co jest na nich, albowiem z północy przyjdą przeciwko niemu pustoszyciele — mówi Pan (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <5456> głos, dźwięk, hałas;
b <3173> wielki, potężny;
c <3772> niebo, niebiosa;
d <239> Alleluja; Hebr. "הָלַל יָהּ" [halal Jah] - chwalcie JH;
e <4991> wyzwolenie, zbawienie;
f <1391> chwała, sława, honor, splendor;
g <5092> wartość, szacunek, zaszczyt, honor;
h <1411> dzieło mocycud;
i <2962> pan, władca, rządca;