Przekłady
Przekład dosłowny:

Do posłańcaa zgromadzeniac efeskiego1b napisz: Oto, co mówi Ten, który w swojej prawej ręce trzymad siedem gwiazd, który się przechadzae pośród siedmiu złotych świecznikówf:

Przekład literacki:

Do aniołaa kościołac efeskiego1b napisz: Oto, co mówi Ten, który w swojej prawej ręce trzymad siedem gwiazd, który się przechadzae pośród siedmiu złotych świecznikówf:

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "εφεσινης" [efesinēs] - efeskiego; w BT i N/A "εν εφεσω" [en efesō] - w Efezie;

Słowniki:

a posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
b efejski, z Efezu, Efez, jedno z miast jońskich w Azji Mniejszej. Miasto to leżało przy ujściu rzeki Kaystros do Morza Egejskiego na terenie obecnej Turcji;
c zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
d chwytać, zbodbywać, trzymać się, uzyskiwać, zachowywać, zatrzymywać;
e postępować, chodzić, przechadzać się, żyć;
f świecznik, stojak lampy;