Przekłady

Tak i ty masza takich, którzy trzymają sięa naukic nikolaitów1d, których nienawidzę2e.

Komentarz:

1 w N/A 28 w wariancie występuje rodzajnik "των" [tōn];
2 w TR występuje lekcja "ο μισω" [ho misō] - których nienawidzę; w BT i N/A "ομοιως" [homoiōs] - podobnie;

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <2902> chwytać, zbodbywać, trzymać się, uzyskiwać, zachowywać, zatrzymywać;
c <1322> nauka, nauczanie, doktryna;
d <3531> nikolaici, słowo pochodzi od imienia Mikołaj, Nikolais - zwycięstwo ludu; prawdopodobnie zwolennicy poglądu, że czym więcej grzeszymy, tym bardziej obfituje łaska przebaczenia i chwała Boża w odpuszczeniu ich;
e <3404> nienawidzić, brzydzić się, nie kochać, nie szanować;