Przekłady
Przekład dosłowny:

Kto maa uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza zgromadzeniomb. Temu, kto zwyciężac pozwolęd spożyć z drzewae życia, które jest w środku1 raju2f Boga (mojego)3.4

Przekład literacki:

Kto chcea, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołomb. Temu, kto zwyciężac pozwolęd spożyć z drzewae życia, które jest w środku1 raju2f Boga (mojego)3.4

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "μεσω" [mesō] - środku;
2 w TR występuje lekcja "του παραδεισου" [tou paradeisou]; w BT i N/A "τω παραδεισω" [tō paradeisō];
3 w TR i N/A nie występuje słowo "μου" [mou] - mojego;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 2:9: I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła; I Księgi Mojżeszowej 3:22 i 24: I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (...) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia; Księgi Joba 33:14-16: Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa: We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega; Księgi Izajasza 6:10: Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał!; Księgi Izajasza 50:4: Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą; Księgi Jeremiasza 6:10: Do kogo mam przemówić, kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny, nie mają w nim upodobania; Księgi Ezechiela 12:2: Synu człowieczy! Mieszkasz pośród domu przekory, który ma oczy, aby widzieć, a jednak nie widzi, ma uszy, aby słyszeć, a jednak nie słyszy, gdyż to dom przekory; Księgi Ezechiela 28:13: Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony; Księgi Ezechiela 31:8-9: Cedry w ogrodzie Bożym nie dorównywały mu, nie były do niego podobne cyprysy ze swoimi gałęziami i platany nie miały takich konarów jak on. Żadne drzewo w ogrodzie Bożym nie dorównywało mu swoją pięknością. Uczyniłem go pięknym dzięki jego bujnym gałęziom; zazdrościły mu wszystkie drzewa Edenu, które były w ogrodzie Bożym. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <2192> mieć, posiadać;
b <1577> zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
c <3528> zwyciężać, pokonywać, przezwyciężać;
d <1325> dawać, zaproponować;
e <3586> drzewo, krzyż, coś wykonanego z drewna;
f <3857> raj, perskiego pochodzenia - ogród;