Przekłady
Przekład dosłowny:

A do posłańcaa zgromadzeniab smyrneńskiegoc1 napisz: Oto, co mówi Pierwszyd i Ostatnie, który był umarłyf, a ożył.2

Przekład literacki:

A do aniołaa kościołab smyrneńskiegoc1 napisz: Oto, co mówi Pierwszyd i Ostatnie, który był umarłyf, a ożył.2

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "εκκλησιας σμυρναιων" [ekklēsias smyrnaiōn] - zgromadzenia smyrneńskiego, (społeczności) wywołanych smyrneńskiego; w BT i N/A "εν σμυρνη εκκλησιας" [en smyrnē ekklēsias] - w Smyrnie zgromadzenia, w Smyrnie (społeczności) wywołanych;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 44:6: Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga; Księgi Izajasza 48:12: Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
b <1577> zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
c <4668> smyrneński, z Smyrny; Smyrna - mirra; miasto portowe w zachodniej Turcji nad Zatoką Izmirską, stolica prowincji (ilu) Izmir;
d <4413> pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
e <2078> ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;
f <3498> martwy, śmiertleny, trupi;