Przekłady
Przekład dosłowny:

Wiema o twoich czynachb i1 o twoim uciskuc i ubóstwied(ale)2 zaś3 ty jesteś bogaty — i o bluźnierstwiee (ze strony)4 tych, którzy podają się za Judejczykówf i nie są nimi, lecz zgromadzeniemg szatanah.

Przekład literacki:

Wiema o twoich czynachb i1 o twoim uciskuc i ubóstwied(ale)2 zaś3 ty jesteś bogaty — i o bluźnierstwiee (ze strony)4 tych, którzy podają się za Żydówf i nie są nimi, lecz synagogąg szatanah.

Komentarz:

1 w N/A nie występuje lekcja "τα εργα και" [ta erga kai] - czyny i;
2 w TR nie występuje słowo "αλλα" [alla] - ale;
3 w BT i N/A nie występuje słowo "δε" [de] - zaś;
4 w TR nie występuje słowo "εκ" [ek] - od;

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <2041> czyn, dzieło, działanie;
c <2347> ucisk, utrapienie, prześladowania, cierpienia, niepokój;
d <4432> ubóstwo, skrajna nędza;
e <988> bluźnierstwo, obelga, krzywdzące mówienie;
f <2453> Judejczyk; Żyd; Mieszkaniec Judei; Hebr. "יְהוּדָה" [Jehuda] - Wielbić; Mieszkańcy Judei, górzystego terenu położonego w południowej części Izraela ze stolicą w Jerozolimie; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; Nazwa wywodzi się od Judy, syna Jakuba, a prawnuka Abrahama; 
g <4864> zgromadzeniesynagoga;
h <4567> szatan; Hebr. "שָׂטָן" (Satan) - przeciwnik;