Przekłady
Przekład dosłowny:

I zobaczyłema posłańcab zstępującegoc z niebad, mającegoe klucz1 Abyssuf i wielkih łańcuchg w swojej ręce.

Przekład literacki:

I zobaczyłema aniołab zstępującegoc z niebad, mającegoe klucz1 otchłanif i wielkih łańcuchg w swojej ręce.

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "κλειδα" [kleida]; w BT i N/A "κλειν" [klein];

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
c schodzić, zstępować;
d niebo, niebiosa;
e mieć, posiadać;
f 1) abyss, otchłań, bez dna, niezgłębiony, niezmierzona głębia, przepaść; 2) świat podziemny; w żydowskiej kulturze dom zmarłych i miejsce przebywania złych duchów;
g łańcuch, kajdany;
h wielki, potężny;