Przekłady

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "εν αυτη νεκρους" [en autē nekrous] - w nim martwych; w BT i N/A "νεκρους τους εν αυτη" [nekrous tous en autē] - martwych w nim;
2 w TR występuje lekcja "εν αυτοις νεκρους" [en autois nekrous] - w nich martwych; w BT i N/A "νεκρους τους εν αυτοις" [nekrous tous en autois] - martwych w nich;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 28:4: Odpłać im według czynu ich I według złości uczynków ich, Według dzieła rąk ich odpłać im, Oddaj im, jak zasłużyli!; Psalmu 62:13: I że u ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego; Przypowieści Salomona 23:14: Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych; Przypowieści Salomona 24:12: Jeżeli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to. A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu; Przypowieści Salomona 27:20: Kraina umarłych i otchłań są nienasycone; także oczy ludzkie nigdy się nie nasycą; Księgi Izajasza 59:18: Według uczynków odpłaci: swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspom też da odpłatę; Księgi Jeremiasza 17:10: Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1325> dawać, zaproponować;
b <2281> morze, jezioro;
c <3498> martwy, śmiertleny, trupi;
d <86> Hades, piekło, kraina umarłych;
e <2919> sądzić, rozsądzać potępić;
f <2041> czyn, dzieło, działanie;