Przekłady

I wstąpilia na szerokość ziemib i otoczyli1c obózd świętyche oraz ukochanef Miasto — i zstąpiłg ogieńh od Boga z niebai2, i pochłonąłj ich.3

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "εκυκλωσαν" [ekyklōsan]; w N/A "εκυκλευσαν" [ekykleusan];
2 w TR występuje lekcja "απο του θεου εκ του ουρανου" [apo tou theou ek tou ouranou] - od Boga z nieba; w BT "εκ του ουρανου απο του θεου" [ek tou ouranou apo tou theou] - z nieba od Boga; w N/A "εκ του ουρανου" [ek tou ouranou] - z nieba i nie występuje "απο του θεου" [apo tou theou];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 19:24: Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba; II Księgi Królewskiej 1:10: Odpowiadając Eliasz rzekł do dowódcy pięćdziesięciu wojowników: Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięcioma; Psalmu 11:6: Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest udziałem ich; Psalmu 87:2-3: Bramy Syjonu, miłuje Pan Bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba, Chwalebne rzeczy mówi się o tobie, Miasto Boże. Sela.; Księgi Ezechiela 38:9, 16 i 22: Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą (...) Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu (...) Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi; spuszczę na niego i jego hufce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę; Księgi Ezechiela 39:6: Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <305> wchodzić, wstępować;
b <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
c <2944> otaczać, okrążać, oblegać;
d <3925> hufiec, obóz, garnizon, baraki wojskowe, wojsko w szyku bojowym;
e <40> święty, poświęcony, oddzielony;
f <25> kochać, miłować;
g <2597> schodzić, zstępować;
h <4442> ogień, pożar;
i <3772> niebo, niebiosa;
j <2719> jeść, pożerać, obżerać, objadać;