Przekłady

I zobaczyłema nowec niebob i nowąc ziemięd; gdyż pierwszee niebob i pierwszae ziemiad przeminęły1f, i nie ma już morzag.2

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "παρηλθεν" [parēlthen] - przeminęły - strong 3928; w BT "απηλθον" [apēlthon] - odeszły - strong 565; w N/A "απηλθαν" [apēlthan] - odeszły - strong 565;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 65:17: Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu; Księgi Izajasza 66:22: Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną— mówi Pan — tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b niebo, niebiosa;
c nowe, świeże;
d ziema, grunt, kraina;
e pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
f przemijać, przechodzić;
g morze, jezioro;