Przekłady
Przekład dosłowny:

Zmierzyła też jego murb — sto czterdzieści1 cztery łokcie2c miaryd ludzkiej, której użył posłaniece.

Przekład literacki:

Zmierzyła też jego murb — 65 metrów2c, według miaryd ludzkiej, której użył aniołe.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "τεσσαρακοντα" [tessarakonta]; w N/A "τεσσερακοντα" [tesserakonta];
2 lub 1 łokieć - ok. 45 cm. - tj. ok. 65m.;

Słowniki:

a <3354> mierzyć, szacować;
b <5038> mur, ściana;
c <4083> łokieć; Miara oznaczająca ok. 0,5 metra;
d <3358> miara, pręt pomiarowy;
e <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością;