Przekłady

i wniosąa do niego chwałęb i dostojeństwoc narodówd.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 72:10-11: Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary; Królowie Saby i Seby niech złożą daninę! Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, Niech mu służą wszystkie narody!; Księgi Izajasza 60:5: Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <5342> nosić, prowadzić;
b <1391> chwała, sława, honor, splendor;
c <5092> wartość, szacunek, zaszczyt, honor;
d <1484> naródpoganinpokolenieród;