Przekłady

I powiedziała do mnie: Staje się1. Ja2 jestem3 alfa4b i omegac, początekd i koniece. Ja damg pragnącemuf darmoi ze źródłah wody życia.5

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "γεγονεν" [gegonen] - staje się; w BT "γεγονα" [gegona] - staje się; w N/A "γεγοναν" [gegonan] - stają się;
2 w BT nie występuje słowo "εγω" [egō] - Ja;
3 w N/A 28 w wariancie nie występuje słowo "ειμι" [eimi] - jestem; Słowo nie występuje w BT;
4 w TR występuje lekcja "α" [ha]; w BT i N/A "αλφα" [alfa];
5 Możliwe, że jest to nawiązanie Psalmu 36:10: Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość; Księgi Izajasza 44:6: Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga; Księgi Izajasza 48:12: Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni; Księgi Izajasza 55:1: Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!; Księgi Jeremiasza 2:13: Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą; Księgi Zachariasza 14:8: I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, i tak będzie w lecie i w zimie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a mówić, polecić;
b alfa, pierwsza litera greckiego alfabetu;
c omega, ostatnia litera alfabetu greckiego;
d początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
e koniec, cel, podatek;
f pragnąć, pożądać;
g dać, zaproponować;
h źródło, krynica, przepływ;
i dar, bez zapłaty, bez powodu, swobodnie;