Przekłady

I powiedział do mnie: Staje się. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja dam pragnącemu darmo ze źródła wody życia.