Przekłady

I pokazała mi czystąb rzekęc1 wody życia, lśniącąd jak kryształ, wypływającą z tronue Boga i Barankaf.2

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "καθαρον ποταμον" [katharon potamon] - czystą rzekę; w BT "ποταμον καθαρον" [potamon katharon] - rzekę czystą; w N/A "ποταμον" [potamon] - rzekę i nie występuje "καθαρον" [katharon];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Ezechiela 47:1, 5, 9 i 12: (...) Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku; a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza (...) A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać, potok, którego nie można było przejść (...) I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok (...) Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie; co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo; Księgi Daniela 7:9-10: A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi; Księgi Joela 3:23: W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a pokazywać, prezentować, ukazywać;
b czysty, nieskalany;
c rzeka, źródło wody;
d lsniący, jaśniejący, wspaniały, jasny;
e tron, fotel, siedzenie;
f baranek, jagnię;