Przekłady

I pokazał mi czystą rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.