Przekłady

Ja jestem1 Alfą2a i Omegąb, Początkiemc i Końcemd, Pierwszyme i Ostatnimf3.4

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "ειμι" [eimi] - jestem;
2 w TR występuje lekcja "α" [ha]; w BT i N/A "αλφα" [alfa];
3 w TR występuje lekcja "αρχη και τελος ο πρωτος και ο εσχατος" [archē kai telos ho prōtos kai ho eschatos] - początek i koniec, pierwszy i ostatni i nie występuje "η" [hē]; w BT i N/A "ο πρωτος και ο εσχατος η αρχη και τελος " [ho prōtos kai ho eschatos hē archē kai telos] - pierwszy i ostatni, początek i koniec;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 44:6: Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga; Księgi Izajasza 48:12: Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a alfa, pierwsza litera greckiego alfabetu;
b omega, ostatnia litera alfabetu greckiego;
c początek, zwierzchność, władza, stojący na czele;
d koniec, cel, podatek;
e pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
f ostatni, końcowy, w końcu, ostateczny;