Przekłady

Błogosławienia, czyniący1b przykazania2c Jego3, aby mieli prawod do drzewae życia i mogli wejśćg przez bramyf do Miasta.

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ποιουντες" [poiountes] - czyniący - strong 4160; w N/A "πλυνοντες" [plynontes] - wyprający, opłukujący - strong 4150;
2 w TR i BT występuje lekcja "εντολας" [entolas] - przykazania - strong 1785; w N/A "στολας" [stolas] - długie szaty - strong 4749;
3 w TR i BT występuje lekcja "αυτου" [autou] - Jego; w N/A "αυτων" [autōn] - ich;
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 2:9: I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła; I Księgi Mojżeszowej 3:22: I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a szczęśliwy, błogosławiony;
b czynić, działać;
c przykazanie, rozporządzenie, nakaz, polecenie;
d władza, autorytet, prawo, waga;
e drzewo, krzyż, coś wykonanego z drewna;
f brama wjazdowa, baszta, wieża bramna;
g wchodzić, przychodzić;