Przekłady

Współświadczę1a bowiem2 każdemu, kto3 słucha słówb proroctwac tego zwojud: Jeśli ktoś (coś) do tego dołożye, dołożye4 mu Bóg klęskf opisanych w tym zwoju5d;

Komentarz:

1 w TR występuje lekcja "συμμαρτυρουμαι" [symmartyroumai] - Zaświadczam razem; w BT i N/A "μαρτυρω εγω" [martyrō egō] - Świadczyłbym ja;
2 w BT i N/A nie występuje słowo "γαρ" [gar] - bowiem;
3 w TR nie występuje rodzajnik "τω" [tō] - (temu);
4 w TR występuje lekcja "επιτιθη προς ταυτα επιθησει" [epitithē pros tauta epithēsei] - dokładałby do tych, nałoży, dokładałby do tych, dołoży; w BT "επιθη επ αυτα επιθησαι" [epithē ep auta epithēsai] - dołożyłby na nie, oby nałożył, dołożyłby na nie, oby dołożył; w N/A "επιθη επ αυτα επιθησει" [epithē ep auta epithēsei] - dołożyłby na nie, nałoży, dołożyłby na nie, dołoży;
5 w TR nie występuje rodzajnik "τω" [tō];

Słowniki:

a <4828> świadczyć razem z, dowodzić razem z;
b <3056> słowo, mowa, sprawa;
c <4394> prorokowanie, proroctwo, wieszczenie;
d <975> zwój, księga;
e <2007> nakładać, wkładać, ustanawiać;
f <4127> cios, raz, chłosta;