Przekłady
Przekład dosłowny:

A do posłańcaa zboruc w Sardesb napisz: Oto, co mówi Ten, który mad siedem duchówe Bożych i siedem gwiazd: Wiemf o twoich czynachg; masz imię1h, że żyjesz, ale jesteś umarłyi.

Przekład literacki:

A do aniołaa zboruc w Sardesb napisz: Oto, co mówi Ten, który mad siedem duchówe Bożych i siedem gwiazd: Wiemf o twoich czynachg; masz imię1h, że żyjesz, ale jesteś umarłyi.

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje rodzajnik "το" [to];

Słowniki:

a posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
b Sardes; starożytne miasto w Azji Mniejszej, stolica Lidii, położone na zboczach góry Tmolos, nad rzeką Paktol (w pobliżu jej ujścia do rzeki Hermus;
c zgromadzenie, zbór, zebranie, (społeczność) zwołanych; (społeczność) wywołanych;
d mieć, posiadać;
e duchwiatr;
f znać, zapamiętać, widzieć;
g czyn, dzieło, działanie;
h imię, nazwa, charakter, reptuacja, sława;
i martwy, śmiertleny, trupi;