Przekłady

Oto1a przyjdęb wkrótcec; trzymajd, co masze, aby nikt nie wziąłf twojego wieńcag.

Komentarz:

1 w BT i N/A nie występuje słowo "ιδου" [idou] - Oto;

Słowniki:

a <2400> patrz! oto! spójrz! popatrz!;
b <2064> przychodzić, chodzić;
c <5035> szybko, spiesznie;
d <2902> chwytać, zbodbywać, trzymać się, uzyskiwać, zachowywać, zatrzymywać;
e <2192> mieć, posiadać;
f <2983> przyjmować, odebierać, brać;
g <4735> korona, wieniec;