Przekłady

Potem zobaczyłema — otob w Niebied otwarte1 drzwic. I głose pierwszyf, który usłyszałem, niby dźwięk rozmawiającejg ze mną trąby, mówiący2: Wstąph tutaj, a pokażęi ci to, co musij stać się potem.3

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "ηνεωγμενη" [ēneōgmenē]; w BT "ανεωγμενη" [aneōgmenē];
2 w TR występuje lekcja "λεγουσα" [legousa]; w BT i N/A "λεγων" [legōn];
3 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 28:17: Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba; II Księgi Mojżeszowej 19:20 i 24: A gdy Pan zstąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił (...) A Pan rzekł do niego: Idź, zstąp, a potem wstąpisz ty z Aaronem, kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, boby ich pobił; Księgi Ezechiela 1:1: W trzydziestym roku, w czwartym miesiącu, piątego dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże; Księgi Daniela 2:28-29 i 45: Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie: Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie (...) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b patrz! oto! spójrz! popatrz!;
c drzwi, otwór wejściowy;
d niebo, niebiosa;
e głos, dźwięk, hałas;
f pierwszy, ten przed, główny, najważniejszy;
g mówić, przemawiać;
h wchodzić, wstępować;
i pokazywać, prezentować, ukazywać;
j trzeba, być koniecznym, być nieuniknionym, musieć;