Przekłady

I zobaczyłema w prawej ręce Tego, który siedzib na troniec, zwójd zapisany wewnątrz i od tyłu1, opieczętowanyf siedmioma pieczęciami.2

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "οπισθεν" [opisthen] - od tyłu - strong 3693; w N/A "εξωθεν" [eksōthen] - z zewnątrz, poza - strong 1855;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Królewskiej 22:19: On zaś rzekł: Słuchaj przeto słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po lewicy; II Księgi Kronik 18:18: On zaś rzekł: Słuchajcie przeto słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po lewicy; Psalmu 47:9: Bóg jest Królem nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym; Księgi Izajasza 6:1: W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię; Księgi Izajasza 29:11: Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane; Księgi Ezechiela 1:26: A nad sklepieniem, nad ich głowami, było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu; a nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka; Księgi Ezechiela 2:9-10: A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną. A był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania; Księgi Daniela 12:4: Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <2521> siedzieć, rezydować, mieć miejsce;
c <2362> tron, fotel, siedzenie;
d <975> zwój, księga;
e <2696> pieczętować, zapieczętowywać;
f <4973> pieczęć, sygnet, dowód;