Przekłady

I zobaczyłema, gdy1 Baranekb otworzył pierwszą z (siedmiu)2 pieczęcic i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeńd mówiące jakby głosem3e grzmotu: Chodźf i patrzg4!

Komentarz:

1 w TR i N/A występuje lekcja "οτε" [hote] - gdy - strong 3753; w BT "οτι" [hoti] - że - strong 3754;
2 w TR nie występuje słowo "επτα" [hepta] - siedem;
3 w TR występuje lekcja "φωνης" [fōnēs] - głosem; w BT i N/A "φωνη" [fōnē] - głos;
4 w TR występuje lekcja "και βλεπε" [kai blepe] - i patrz; w BT "και ιδε" [kai ide] - i oto, i patrz; Lekcja nie występuje N/A;

Słowniki:

a <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
b <721> baranek, jagnię;
c <4973> pieczęć, sygnet, dowód;
d <2226> stworzenie, zwierzę, istota żywa;
e <5456> głos, dźwięk, hałas;
f <2064> przychodzić, chodzić;
g <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;