Przekłady

A gdy otworzył drugą pieczęća1, usłyszałem, jak drugie stworzenieb mówiące: Chodźc i patrzd2!

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "δευτεραν σφραγιδα" [deuteran sfragida] - drugą pieczęć i nie występuje rodzajnik "την" [tēn]; w N/A "σφραγιδα την δευτεραν" [sfragida tēn deuteran] - pieczęć drugą;
2 w BT i N/A nie występuje lekcja "και βλεπε" [kai blepe] - i patrz;

Słowniki:

a <4973> pieczęć, sygnet, dowód;
b <2226> stworzenie, zwierzę, istota żywa;
c <2064> przychodzić, chodzić;
d <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;