Przekłady
Przekład dosłowny:

I usłyszałem (jakby)1 głosa, który pośród czterech stworzeńb mówiący: Choiniksc pszenicyd za denarae i trzy choiniksyc jęczmienia za denarae; a oliwief i winu nie wyrządź szkodyg.

Przekład literacki:

I usłyszałem (jakby)1 głosa, który pośród czterech stworzeńb mówiący: Choiniksc pszenicyd za denarae i trzy choiniksyc jęczmienia za denarae; a oliwyf i wina nie zmarnujg.

Komentarz:

1 w TR i BT nie występuje słowo "ως" [hōs] - jak;
2 w TR i BT występuje lekcja "κριθης" [krithēs]; w N/A "κριθων" [krithōn];

Słowniki:

a głos, dźwięk, hałas;
b stworzenie, zwierzę, istota żywa;
c kwarta, choniks, ok. 908 militrów;
d pszenica, zboże;
e denar; Mała rzymska srebrna moneta, za czasów Nerona ważyła 53 gramy;
f oliwa, olej, oliwa z oliwek, olejek;
g czynił niesprawiedliwość, krzywdzić;