Przekłady

A gdy otworzył czwartą pieczęća, usłyszałem głos1b czwartego stworzeniac, mówiącej2: Chodźd i patrze3!

Komentarz:

1 w BT nie występuje słowo "φωνην" [fōnēn] - głos;
2 w TR występuje lekcja "λεγουσαν" [legousan]; w BT i N/A "λεγοντος" [legontos];
3 w TR występuje lekcja "και βλεπε" [kai blepe] - i patrz; w BT "και ιδε" [kai ide] - i oto, i zobacz; w N/A lekcja nie występuje;

Słowniki:

a <4973> pieczęć, sygnet, dowód;
b <5456> głos, dźwięk, hałas;
c <2226> stworzenie, zwierzę, istota żywa;
d <2064> przychodzić, chodzić;
e <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;