Przekłady
Przekład dosłowny:

A1 potem2 zobaczyłema czterech posłańcówb stojącychc na czterech narożachd ziemie, trzymającychf cztery wiatry ziemi, aby nie wiałg wiatr na ziemięe ani na morzeh, ani na żadne3 drzewo.4

Przekład literacki:

A1 potem2 zobaczyłema czterech aniołówb stojącychc na czterech narożachd ziemie, trzymającychf cztery wiatry ziemi, aby nie wiałg wiatr na ziemięe ani na morzeh, ani na żadne3 drzewo.4

Komentarz:

1 w N/A nie występuje słowo "και" [kai] - i;
2 w TR występuje lekcja "ταυτα" [tauta] - tych - strong 5023; w BT i N/A "τουτο" [touto] - tym - strong 5124;
3 w TR i N/A występuje lekcja "παν" [pan] - wszelkie - strong 3956; w BT "τι" [ti] - jakieś, coś - strong 5100;
4 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 11:12: I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata; Księgi Jeremiasza 49:36: I sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba, i rozproszę ich na wszystkie te wiatry, i nie będzie narodu, do którego by nie przyszli rozproszeni Elamu; Księgi Ezechiela 37:9: I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją; Księgi Daniela 7:2: Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie Morze (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a znać, zapamiętać, widzieć;
b posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
c stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;
d narożnik, kąt, tajne miejsce;
e ziema, grunt, kraina;
f chwytać, zbodbywać, trzymać się, uzyskiwać, zachowywać, zatrzymywać;
g wiać, dąć;
h morze, jezioro;