Przekłady

A gdy1 otworzył siódmą pieczęća, nastała w niebiec ciszab na około pół godziny.2

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "οτε" [hote] - strong 3753; w N/A "οταν" [hotan] - strong 3752;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Habakuka 2:20: Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio!; Księgi Sofoniasza 1:7: Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana! Bo Pan przygotował ofiarę, poświęcił swoich gości. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <4973> pieczęć, sygnet, dowód;
b <4602> cisza, milczenie;
c <3772> niebo, niebiosa;