Przekłady
Przekład dosłowny:

Zatrąbił drugi posłanieca; wtedy jakby wielkac górab ziejącae ogniem1d została rzuconaf w morzeg i jedna trzecia morzag stała się krwią;

Przekład literacki:

Zatrąbił drugi anioła; wtedy jakby wielkac górab ziejącae ogniem1d została rzuconaf w morzeg i jedna trzecia morzag stała się krwią;

Komentarz:

1 w BT nie występuje słowo "πυρι" [pyri] - ogniem;
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do II Księgi Mojżeszowej 7:20-21: Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan: Podniósłszy laskę uderzył wody Nilu na oczach faraona i na oczach jego sług; i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew, I wyginęły ryby w Nilu, i Nil zaczął cuchnąć, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej; Księgi Jeremiasza 51:25: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, góro zniszczenia — mówi Pan — która zniszczyłaś całą ziemię; i wyciągnę moją rękę przeciwko tobie, i strącę cię ze skał, i zamienię cię w górę płonącą. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
b <3735> góra, wzniesienie;
c <3173> wielki, potężny;
d <4442> ogień, pożar;
e <2545> zapalać się, świecić, palić się;
f <906> rzucać, zrzucać;
g <2281> morze, jezioro;