Przekłady
Przekład dosłowny:

I zatrąbił piąty posłanieca. Wtedy zobaczyłemb gwiazdę, która spadład z niebac na ziemięe; danof mu klucz od gardzielig Abysuh 1

Przekład literacki:

I zatrąbił piąty anioła. Wtedy zobaczyłemb gwiazdę, która spadład z niebac na ziemięe; danof mu klucz od gardzielig Abysuh 1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 14:12: O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <32> posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
b <1492> znać, zapamiętać, widzieć;
c <3772> niebo, niebiosa;
d <4098> padać, upadać;
e <1093> ziema, grunt, kraina, ląd;
f <1325> dawać, zaproponować;
g <5421> studnia, dół, cysterna;
h <12> 1) abyss, otchłań, bez dna, niezgłębiony, niezmierzona głębia, przepaść; 2) świat podziemny; w żydowskiej kulturze dom zmarłych i miejsce przebywania złych duchów;