Przekłady
Przekład dosłowny:

I zatrąbił piąty posłanieca. Wtedy zobaczyłemb gwiazdę, która spadład z niebac na ziemięe; danof mu klucz od gardzielig Abysuh 1

Przekład literacki:

I zatrąbił piąty anioła. Wtedy zobaczyłemb gwiazdę, która spadład z niebac na ziemięe; danof mu klucz od gardzielig Abysuh 1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 14:12: O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a posłanieczwiastun, anioł; Termin może oznaczać zarówno anioła, jak i kogoś posłanego z jakąś wiadomością; 
b znać, zapamiętać, widzieć;
c niebo, niebiosa;
d padać, upadać;
e ziema, grunt, kraina;
f dać, zaproponować;
g studnia, dół, cysterna;
h 1) abyss, otchłań, bez dna, niezgłębiony, niezmierzona głębia, przepaść; 2) świat podziemny; w żydowskiej kulturze dom zmarłych i miejsce przebywania złych duchów;