Przekłady

A pozostalia ludzie, którzy nie zostali zabici przez te klęskib, nie1 żałowalic tego, czego dokonalid swoimi rękami, tak by już nie kłaniali się2e demonomf oraz bożkom3g złotym, srebrnym, miedzianymh i drewnianym, które nie są w stanie4j ani widzieći, ani słuchać, ani chodzićk,5

Komentarz:

1 w TR i BT występuje lekcja "ου" [hou] - nie - strong 3756; w N/A "ουδε" [oude] - ani - strong 3761;
2 w TR i BT występuje lekcja "προσκυνησωσιν" [proskynēsōsin] - oddaliby cześć, pokłoniliby się; w N/A "προσκυνησουσιν" [proskynēsousin] - będą oddawali cześć, będą kłaniać się;
3 w TR nie występuje rodzajnik "τα" [ta];
4 w TR i BT występuje lekcja "δυναται" [dynatai] - może; w N/A "δυνανται" [dynantai] - mogą;
5 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 4:28: A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają; V Księgi Mojżeszowej 32:17: Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie znali, Nowym, które niedawno się pojawiły; Psalmu 115:4-7: Bożyszcza ich są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają, Mają nogi, a nie chodzą, Ani nie wydają głosu krtanią swoją; Psalmu 135:15-17: Bożki pogan są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, Nie ma też tchnienia w ich ustach; Księgi Izajasza 2:8 i 20: Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce (...) W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać; Księgi Jeremiasza 1:16: Wtedy wypowiem na nich swoje wyroki z powodu wszystkich ich złości, że mnie opuścili, kadzili obcym bogom i oddawali pokłon dziełu swoich rąk; Księgi Daniela 5:4 i 23: Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia (...) Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni; a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś; Księgi Micheasza 5:12: I zniszczę twoje bałwany i twoje posągi spośród ciebie. I nie będziesz się już kłaniał dziełu rąk swoich. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <3062> pozostałe, będące resztą;
b <4127> cios, raz, chłosta;
c <3340> zmienić myślenie, żałować, opamiętać się, pokutować;
d <2041> czyn, dzieło, działanie;
e <4352> kłaniać, czcić, wielbić, uwielbiać;
f <1140> demon, bóstwo;
g <1497> bożek, fałszywy bóg, idol;
h <5470> brązowy, mosiężny;
i <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
j <1410> móc, być w stanie, być możliwym;
k <4043> postępować, chodzić, przechadzać się, żyć;