Przekłady

I usłyszeli jej sąsiedzia i krewnib, że Pand okazałc jej swoje wielkiec miłosierdziee, i cieszyli się razemf z nią.

Słowniki:

a sąsiad, mieszkający obok;
b krewny, będący tego samego rodu lub pochodzenia, spokrewniony, podobny, w stosunku do;
c powiększać, stawać się wielkim;
d pan, władca, rządca;
e miłosierdzie, litość, współczucie;
f współcieszyć się, współweselić się, współradować, być zadowolonym z innymi, dzielić radość;