Przekłady

I usłyszeli jej sąsiedzia i krewnib, że Pand okazałc jej swoje wielkiec miłosierdziee, i cieszyli się razemf z nią.

Słowniki:

a <4040> sąsiad, mieszkający obok;
b <4773> krewny, będący tego samego rodu lub pochodzenia, spokrewniony, podobny, w stosunku do;
c <3170> powiększać, stawać się wielkim;
d <2962> pan, władca, rządca;
e <1656> miłosierdzie, litość, współczucie;
f <4796> współcieszyć się, współweselić się, współradować, być zadowolonym z innymi, dzielić radość;