Przekłady
Przekład dosłowny:

Jednak jego matka odpowiadająca, powiedziałab: O nie, ale będzie nazwanyc Jand.

Przekład literacki:

Jednak jego matka odezwała sięa w te słowab: O nie, ale będzie nazwanyc Jand.

Słowniki:

a odpowiadać, podejmować rozmowę, powiedzieć, rzec;
b mówić, polecić;
c wzywać, powoływać, nazywać, zapraszać;
d Jan/Jehochanan; Hebr. "יְהוֹחָנָן" [Jehochanan] - JHWH (Pan) jest łaskawy, Łaska Boża;