Przekłady
Przekład dosłowny:

tak, jak zapowiadał od wieku1 przez usta swoich świętych proroków,2

Przekład literacki:

tak, jak zapowiadał od wieków1 przez usta swoich świętych proroków,2

Komentarz:

1 w N/A nie występuje rodzajnik "των" [tōn];
2 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 11:1: I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc.; Księgi Izajasza 40:11: Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie.; Księgi Izajasza 62:1: Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia.; Księgi Jeremiasza 23:6: Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.; Księgi Jeremiasza 30:10: Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.; Księgi Jeremiasza 33:6: Oto Ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je; uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem. (Biblia Warszawska);